Adopt – Adapt – Improve

Round Table er en klub for mænd mellem 20 og 40 år, der under mottoet – Adopt – Adapt – Improve, har til formål at fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat, at udvide medlemmernes kontaktmuligheder uden for deres omgangskreds og profession samt at virke for forståelse og venskab, såvel nationalt som internationalt, uanset race, tro eller politisk overbevisning.

Formålet efterleves ved afholdelse af måder med diskussioner, foredrag og andre aktiviteter.

De danske Round Table klubber er samlet i 8 distrikter under lands-foreningen Round Table Danmark.

På verdensplan består Round Table af over 3.100 klubber med over 52.000 medlemmer. For at bevare holdninger og mål i overens-stemmelse med Round Tables idégrundlag, blev alle disse klubber i 1991 samlet under Round Table International.