ANSØG OM MEDLEMSKAB

Om Round Table

Round Table er et netværk for unge mænd mellem 20 og 40 år, hvor man dog ikke må være fyldt 35 år ved optagelse.

Den første lokale Round Table klub blev etableret i England i 1927 som en udspringer af Rotary, for at skabe en klub hvor unge mænd kunne mødes for at udveksle erfaringer og tanker, uden at være undergivet ældre medlemmers påvirkning. Du kan læse Round Tables historie her.

Formålet er at fremme medlemmernes personlige udvikling gennem et engageret medlemsskab, der giver et godt netværk på tværs af faggrupper og geografiske forhold. Gennem medlemsskabet møder man mange mennesker, organisationer og virksomheder, som man ellers ville have svært ved at komme i kontakt med som enkeltperson.

Praktisk information

Der er 129 aktive klubber fordelt over hele landet med i alt ca. 2.200 medlemmer.

Foreningens formål efterleves ved afholdelse af møder med diskussion, virksomhedsbesøg, foredrag og aktiviteter af social karakter. Hver klub afholder minimum 20 årlige møder, der er fordelt med to møder pr. måned.

Der stilles forventninger til medlemskabet, hvor medlemmerne blandt andet har mødepligt til møderne, hvor intet ud over sygdom eller anden tvingende årsag, fritager for denne.

Hver klub fastsætter selv sit kontingent under hensyntagen til klubbens omkostninger til aktiviteter, og kontingentet til landsforeningen. Kontingentet vil derfor variere fra klub til klub.

Medlemsskab

Som medlem får du blandt andet:

 • Mulighed for at skabe og vedligeholde et netværk, der både kan bruges privat og professionelt.
 • Et netværk hvor en bred vifte af faggrupper er repræsenteret.
 • Mulighed for at udvide dit netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Adgang til spændende virksomhedsbesøg og foredrag om aktuelle, kulturelle, sociale eller samfundsrelevante emner.
 • Udvikle dine kompetencer ved at lytte og forstå̊ andres ideer og udfordringer.

Man kan ikke melde sig ind i Round Table, men bliver optaget. Det kræver at en enig lokal klub ønsker at du bliver optaget som medlem, idet hvert medlem i klubben har vetoret. Der skal samtidig være plads til nye medlemmer i den enkelte klub, hvor der tages højde for medlemmers branchemæssige sammensætning og antallet af medlemmer. Der kan ikke optages medlemmer, der er fyldt 35 år på optagelsestidspunktet.

For at komme i betragtning som medlem, bedes du sende nogle oplysninger om dig selv, der minimum indeholder:

 • navn
 • alder
 • civilstand
 • uddannelse
 • job
 • fritidsinteresser
 • baggrund for ønske om medlemskab
 • hvilken by du ønsker at være medlem.

Oplysningerne sendes via nedenstående kontaktformular eller vedhæftes som fil. Oplysningerne videresendes til den lokal distriktsformand, der afsøger muligheden for medlemskab hos de lokale klubber i dit område.

Grundet ovenstående forhold, gives der ingen begrundelse eller tilbagemelding, såfremt du ikke komme i betragtning som medlem for nuværende.