VELKOMMEN TIL ROUND TABLE

Round Table er en klub for mænd mellem 20 og 40 år, der under mottoet – Adopt – Adapt – Improve, har til formål at fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat, at udvide medlemmernes kontaktmuligheder uden for deres omgangskreds og profession samt at virke for forståelse og venskab, såvel nationalt som internationalt, uanset race, tro eller politisk overbevisning.

Læs mere om Round Table Danmarks formål

ORGANISATION

Round Table Danmark består af ca. 2.200 medlemmer, 131 klubber samt 8 regionale distrikter: Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Syd- og Sønderjylland, trekantsområdet og Fyn, Nordsjælland, Sydsjælland, København og Bornholm og Grønland. Den lokale ledelse og mødeplanlægning varetages af klubbestyrelserne mens landsledelsen varetages af en valgt hovebestyrelse bestående af landsformand, vicelandsformand, international kontaktperson samt distriktsformænd fra hvert af de regionale distrikter.

Læs mere om hovedbestyrelsen

FAGLIGT

SOCIALT

ACTION

MEDLEMMER

Medlemmer af Round Table Danmark …

  • Får et netværk hvor en bred vifte af faggrupper er repræsenteret
  • Får mange nye relationer via den lokale klub, distriktet og på landsplan
  • Får adgang til mange spændende virksomhedsbesøg
  • Kommer til foredrag om aktuelle, kulturelle, sociale eller samfundsrelaterede emner
  • Personlig udvikling og udvikler færdigheder
  • Lærer at lytte og forstå andres ideer eller udfordringer

Vil du vide mere? Så kontakt os

HISTORIE

Round Table blev stiftet i 1927 af Erminio William Louis Marchesi i Suckling House i Norwich som en udspringer af Rotary. Round Table blev stiftet for at skabe en klub hvor unge mænd kunne mødes og udveksle erfaringer og tanker uden at være undergivet ældre medlemmers påvirkning.

Læs mere om Round Tables historie

Round Table Danmark blev i 1936 den første Round Table organisation uden for England. Den første klub i Danmark blev stiftet i København med Mogens Lichetenberg som formand og Børge Bülow-Jacobsen som næstformand.

Læs mere om Round Table Danmarks historie

Loading...